Pårørendeskolen høsten 2019

Innhold

Pårørendeskolen er kurs for deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens, deg som pårørende og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over fire samlinger på kveldstid med følgende temaer:

 • Sykdomslære - Hva er demens?
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Møte med hjelpeapparatet
 • Offentlige tilbud
 • Pårørendes situasjon
 • Lovverk
 • Velferdsteknologi

Det vil være forelesere fra ulike fagfelt.

De fleste kurskveldene er det lagt opp til forelesing i plenum, pause med kaffe, og gruppesamtaler/diskusjoner. Kveldene avsluttes i gruppene. 

Kurskvelder

Kurset går over fire tirsdagskvelder

 • Tirsdag 17. september 
 • Tirsdag 24. september 
 • Tirsdag 8. oktober 
 • Tirsdag 15. oktober 

Sted: Villa Kveldsol, Tjøllingvollen kl. 18.00 - 21.00

Kursavgift: 300 kroner

Påmelding

 • Siri Mehl telefon 98231380, e-post siri.mehl@larvik.kommune.no
 • Anne Hedvig Heggen telefon 98231760, e-post anne.hedvig.heggen@larvik.kommune.no

Pårørendeskolens målsetting

 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene.
 • Øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling, og dermed bedre kvaliteten på samværet med personen med demens både i hjemmet og i institusjon.
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser

Fortrolige opplysninger som kommer fram, skal forbli mellom deltakerne. 

Til toppen