Nå kan gravide gå til jordmor i Svarstad

Gravide som bor nord i Larvik kommune kan nå få time hos jordmor i Svarstad. Det betyr et bedre jordmortilbud og kortere reisevei for de gravide.

En dag i uka jobber jordmor Christina Nordkvelde i Svarstad. Dermed blir det lettere for gravide å gå til kontroll hos jordmor.

- Dette er et nytt tilbud og en positiv ringvirkning av kommunesammenslåingen. Det gjør det lettere for de gravide å velge å gå til jordmor for kontroll, sier jordmor Christina Nordkvelde.

Før kommunesammenslåingen kjøpte Lardal kommune jordmortjenesten av Larvik kommune. Da måtte de gravide reise til Larvik for kontroll. De fleste valgte da å gå til fastlege for svangerskapskontroll.

Nå blir det lettere for de gravide å gå til jordmor for kontroll, eller å kombinere lege og jordmor.

- Den største forskjellen mellom lege og jordmor er kanskje at vi har bedre tid. I tillegg har vi mer amme og fødselsfokus enn legene, sier Nordkvelde.

Tilbudet gjelder ikke bare for gravide som bor i gamle Lardal kommune, men også for dem som bor nord i gamle Larvik kommune.

For mer informasjon eller bestilling av time, kontakt jordmor Christina Nordkvelde på tlf 982 53 288.

Til toppen