Markering av Verdens overdosedag 31. august

Innhold

I Larvik markeres dagen på Torget klokken 12.00 - 14.00. Det blir appeller, musikk, lystenning og servering av vafler og kaffe.

Arrangementet i Larvik er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner, Frelsesarmeen, Civitan, Lions, Røde Kors sammen med kommunen ved Virksomhet Psykisk helse og avhengighet.

Verdens overdosedag markeres for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. 

I 2017 ble det registrert 247 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. Dette var en nedgang på 13 prosentpoeng fra året før. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.  2017 hadde 14 kommuner fire eller flere overdosedødsfall. Totalt var det overdosedødsfall blant innbyggerne i 98 kommuner. 

Flest dødsfall har skjedd i Oslo kommune, med 43 døde i 2017.I Bergen døde 27 personer samme år. Vi ser en nedgang i antall overdosedøde fra 2016 til 2017 i de kommunene som har deltatt i overdosestrategiens læringsnettverk, da særlig i de største byene.

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

I 2019 ble ny nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022 lansert. Gjennom den tidligere strategiperioden har det vært jobbet med lokale handlingsplaner i overdoserammede kommuner. Fra og med 2019 deltar 35 kommuner i læringsnettverket for å utvikle tiltak som styrker det overdoseforebyggende arbeidet. Les mer om innholdet i den nye strategien her; Nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022

Mer informasjon på helsenorge.no

Til toppen