Larvik skal samarbeide med kinesisk helsevesen

Innhold

Larvik kommune er en av seks pilotkommuner i Norge som, på oppdrag fra Helsedirektoratet, skal prøve ut medisinsk avstandsoppfølging. BI skal forske på iverksetting av prosjektet og i forrige uke var representanter fra Jiangxi provinsen på besøk i Larvik.

Medisinsk avstandsoppfølging i Larvik kommune er et samarbeid mellom fastleger, helsetjenesten i kommunen og sykehuset i Vestfold. Sammen har partene utviklet en modell for medisinsk avstandsoppfølging i Larvik og i forrige uke startet man med de første testpasientene.

Hva er medisinsk avstandsoppfølging?

Ved hjelp av teknologiske løsninger følges deltagere med kroniske lidelser opp på avstand. De utfører målinger (for eksempel blodtrykk, puls, vekt og blodsukker) selv, og svarer på enkle spørsmål kny ttet til sin egen helse. Resultatene overføres til Helsehjelpen Larvik, hvor en sykepleier følger opp og kommuniserer med deltagerne.
Målet er at deltagerne skal få bedre fysisk og psykisk helse, større sykdomsinnsikt og følelse av egenmestring. God samhandling mellom sykehus, fastleger og kommunens helsetjenester er også et mål i arbeidet. Gjennom avstandsoppfølging skal man kunne avdekke forverring av sykdom tidlig, slik at tiltak iverksettes raskt og hindre behov for andre tjenester som blant annet sykehusinnleggelse.

Forskning skal gi svar

Som en av seks pilotkommuner skal Larvik prøve avstandsoppfølging som metode. Helsedirektoratet|ønsker å undersøke effektene av medisinsk avstandsoppfølging har på brukernes helsetilstand, brukeropplevelse og forbruk av helsetjenester. Prosjektet går over tre år og Helsedirektoratet vil da gi sine anbefalinger om organisering av tjenesten og utbredelse av tiltaket på nasjonalt nivå.
Larvik kommune har inngått avtale med firmaet Dignio om avstandsoppfølging. Dignio og Larvik kommune er begge partnere i forskningsprosjektet Connected Care. Jiangxi provinsen i Kina, med sine 46 millioner innbyggere, har også inngått avtale med Dignio. BI (Bedriftsøkonomisk Institutt) skal forske på iverksetting av avstandsoppfølging i Larvik og Jiangxi. Her vil de blant annet se på fellestrekk og ulikheter.

I forrige uke var en delegasjon fra Jiangxi provinsen på besøk i Larvik. I forbindelse med forskningen vil det være kontakt mellom Larvik og Jiangxi gjennom prosjektperioden.

web_kinabesøk.jpg
Til toppen