Konferanse om Universell utforming

29. november går konferansen "Larvik - en kommune for alle" av stabelen i Sliperiet. Utvidet påmeldingsfrist til 20. november.

Universell utforming handler om å skape gode, inkluderende omgivelser. For å oppnå dette må man planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde løsninger som er bra for alle, uavhengig av alder og grad av funksjonsevne. 

Gjennom "Larvik - en kommune for alle" settes fokus på viktigheten av universell utforming. 

Konferansen holdes i Sliperiet 29. november klokken 09.00 - 15.00. 

Meld deg på konferansen

Program:

 • 09.00 - 09.15 Velkommen! v/påtroppende ordfører Erik Bringedal og leder i rådet for funksjonshemmede, Tor Kåre Hansen Odberg.
 • 09.15 - 09.45 Innlegg ved kommunalsjefer, Larvik kommune, Guro Winsvold og Hilde Bøkestad
 • 09.45 - 10.05 Brukerperspektivet, Kåre Eriksen, lokallagsleder i Blindeforbundet
 • 10.05 - 10.15 Pause
 • 10.15 - 11.00 Forelesning, Trine Presterud, fagleder v/Universell utforming
 • 11.00 - 11.15 Pause
 • 11.15 - 12.00 Forelesning, Trine Presterud, fagleder v/Universell utforming
 • 12.00 - 12.30 Lunsj
 • 12.30 - 12.50 Innlegg ved ordfører i Vestby, Tom Anders Ludvigsen
 • 12.50 - 13.10 Innlegg ved tidligere ordfører i Tønsberg, Petter Berg
 • 13.10 - 13.20 Pause
 • 13.20 - 14.30 Paneldebatt, Ledet av Erik Werner Andersen
 • 14.30 - 14.50 Hvor går veien videre for Larvik - en kommune for alle? Ordstyrer: Erik Werner Andersen
 • 14.50 - 15.00 Avslutning v/ordfører Erik Bringedal
Til toppen