Influensavaksine til risikogrupper

Innhold

I Larvik Kommune tilbys nå influensavaksine til personer i ulike risikogrupper.

Hvis du tilhører en av risikogruppene:
 • ta kontakt med din fastlege for avtale om vaksinering.
 • Selve vaksinen er gratis, men du betaler en egenadel på 50,- kr hos fastlegen. Dersom du har frikort, er det ingen egenandel.
 • Vi gjør oppmerksom på at influensavaksinen ikke virker mot korona. Ved behov for både influensavaksine og koronavaksine, må det være minst 1 uke mellom de to vaksinasjonene. 

Risikogrupper

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Til toppen