Influensasesongen er i full gang

Nå er influensaen her og de tre siste ukene har vist en stadig økning. Du kan bidra til å begrense smitte.

Det er influensavirus type A som er klart dominerende i årets sesong. Dette viruset er etterkommer av viruset som skapte pandemien i 2009, men inngår nå som del av sesonginfluensa. Alle kan bidra til å begrense smitten ved å hoste i albuekroken, bruke engangslommetørkle og være ekstra nøye med håndhygiene.

Rapport fra Folkehelseinstituttet for årets 6. uke viser at anslagsvis 2,2% av konsultasjonene hos lege relateres til influensa. 256 personer er innlagt på sykehus med bekreftet positiv prøve, og det er sendt inn 8380 prøver hvorav 25% er positive for Influensavirus A. Tallene vurderes som høye, og tendensen er stigende.

Det viktige er at vi stadig må være bevisst på smittebegrensende tiltak. Og særlig er disse tiltakene viktig for å unngå at vi smitter pasienter og brukere i kommunen vår. Vi kan være smittebærere selv om vi ikke har symptomer, og vi kan fortsatt smittes selv om vi er vaksinert. Det mest vanlige er at influensa smitter når vi hoster eller nyser. Husk enkle grep som å hoste i albuekroken, bruke engangslommetørkle ved behov og ellers gjennomgående være nøye med håndhygiene. Såpe og vann er det beste, men er ikke dette tilgjengelig er desinfiserende middel også et nyttig alternativ.

Influensavaksine ble anbefalt før sesongens inntreden, men muligheten er der fortsatt, selv om utbytte kan være sparsomt, da det tar 1-2 uker før vaksinen har full effekt.

Til toppen