Hva er viktig for deg?

Innhold

Denne uken har "Hva er viktig for deg-dagen" blitt markert. Se hva som er viktig for pasienter og ansatte i hjemmetjenesten.

Avdeling Nanset har i dag hatt fokus på "hva er viktig for deg-dagen". Alle ansatte på jobb har spurt pasienter om hva som er viktig for dem. Her en kort oppsummering om hva som er viktig for pasientene våre:

Hjemmesykepleien er snille og hyggelige, ha det bra i hverdagen, komme seg til dagsenteret, trygghet rundt seg, få stelt såret, hjemmetjenesten er hjelpsomme, pratsomme, blide (hjemmetjenesten oppleves veldig som de er blide og alltid positive), god hjelp, positivt å ha hjemmetjenesten, hjemmetjenesten er så blide og fornøyde, komme seg ut og se andre, fin samtale med hjemmetjenesten, føle seg trygg og ivaretatt, mye ros til hjemmetjenesten, bo hjemme, ha det godt hjemme, ivareta vanlige rutiner, bo lengst mulig hjemme, være tilstede i hverdagen og det sosiale, dagsenter ved Furuheim er viktig, komme seg opp og være sosial, gode vibber.

web_nanset.jpg

I lunsjen ble det også tatt en runde i personalgruppen om hva som er viktig for at de ansatte skal ha det bra på jobb:

web_ordsky.jpg
Til toppen