Gode resultater i Helse og omsorg

Innhold

Kvalitetsmeldingen for 2017 viser at det gis tjenester av god kvalitet i Helse og omsorg.

Innhenting av brukeropplevd kvalitet har vært sentralt når tjenesteområdet har analysert fjoråret. Fokus på metodikk blir viktig fremover, for å sikre at tjenesten får tilbakemeldinger og deltakelse fra brukere og pasienter. I flere av undersøkelsene har tjenestene forbedret resultatene fra 2015 og 2016.

Helse og omsorg utarbeider årlig en kvalitetsmelding. Denne har flere formål:

  • Informere om tjenestekvalitet til politikerne, innbyggere og ansatte i Larvik kommune
  • Bidra til åpenhet om tjenestekvalitet
  • Invitere til innbyggerengasjement og brukerinvolvering
  • Bidra til å gi en samlet oversikt over feltet

Kvalitetsmeldingen gir informasjon om brukerundersøkelser, resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer, tilsyn/klager og avvik/hendelser. Den vil ikke gi et helt fullstendig bilde, da helse og omsorg er et stort og komplekst tjenesteområde. Imidlertid vil den vise noen av tjenestenes utfordringer og hvordan man jobber for å stadig bli bedre.

Her kan du lese hele Kvalitetsmelding helse og omsorg 2017

Til toppen