Er du klar for sjøen?

Innhold

Erica Dabe og Mette Daapan i Larvik kommune var denne uka med politibåten ut på sjøen for å gjøre folk oppmerksomme på farene ved promille og båtliv. – Holder du deg edru bak roret, gjør du mye for å redusere egen og andres risiko.

– En blanding av høy promille, høy fart, kjøring i mørket og manglende flyteutstyr er ofte årsak til ulykker i fritidsbåt. Selv med lav promille kan du få dårligere reaksjonsevne og du kan bli mer risikovillig, forteller Dabe og Daapan, som er SLT-koordinator og folkehelsekoordinator i kommunen.

Positive tilbakemeldinger fra båtfolket

For å få fokus på at “Ekte kapteiner drikker kaffe” delte de ut kampanjemateriell fra Av-og-til: lakrisbåter, drops og brosjyrer til de båtene som politibåten stoppet da de var på sjøen.

Tilbakemeldingene fra folk de møtte var positiv.

– Mange uttrykte et ønske om at politibåten gjerne kunne være oftere tilstede, forteller Dabe.

Politiet kontrollerer også om folk bruker redningsvest i båt. I Norge er det nemlig påbudt å bruke redningsvest i båter under åtte meter.

– Det var flott å se at de fleste hadde på redningsvest i småbåtene, forteller Erica Dabe.

Promillegrensa for å styre fritidsbåt under 15 måter er på 0,8.

– Det er ingen promillegrense for passasjerer, men Av-og-til anbefaler å utvise alkovett også som passasjer, forteller Erica Dabe.

Båtfolk Får Kampanjemateriell Fra Kommunen Og Politibåt
Politibåt Ved Svenner2

– Vær et godt forbilde for barna i sommer

– Barn får med seg mer enn vi tror av voksnes alkoholbruk. Kampanjen skal formidle at foreldre og besteforeldre er viktige forbilder for sine barn og barnebarn, også når de ferdes på sjøen, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

PS! Er du ute langs kysten i sommer – følg med på kommunens Facebookside, vi kommer til å sette ut de superpopulære kapteinskoppene, som du ser i filmen over.

Disse står bak kampanjen

Bak Klar for sjøen står 14 organisasjoner som har oppgaver og interesser på fritidsbåt feltet:

Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, Kystvakten, Kystverket, Norges Røde Kors, Redningsselskapet, NORBOAT, Oslofjorden båteierunion, Friluftsrådenes Landsforbund, Kartverket og Av-og-til.

Til toppen