Endrer organiseringen av hjemmetjenester

Innhold

Fra 11. mars blir det noen endringer i virksomhet hjemmetjenester. Antall avdelinger reduseres. Målet er å etablere en organisering som gir større handlingsrom og bidra til bedre styring av ressursene.

Pasientene vil få samme tjenester som tidligere, men noen vil få disse fra en annen avdeling. Dette får pasienter og pårørende informasjon om.

For de ansatte medfører det at noen vil få ny leder og nye kollegaer. Alle med faste stillinger skal fortsette og de forblir i den samme ringen de har jobbet i og dermed i et kollegium de er kjent.

I dag er virksomheten organisert i tre ulike ringer. Disse vil bestå. Hver ring vil bestå av tre avdelinger fra 11. mars.

Virksomheten vil etter endringen bestå av 11 avdelinger hvor 9 yter helsehjelp. I tillegg er det avdeling ergo, fysio og hjelpemidler og avdeling praktisk bistand/rengjøring.

Også i fremtiden vil fokus være på innbyggernes ressurser og medvirkning, gjennom hverdagsmestring og rehabilitering. God planlegging og oppfølging skal sikre at våre tjenester er riktig for den enkelte.

Organisasjonskart virksomhet hjemmetjenester fra 11.mars 2019: (fargeinndeling på avdeling viser hvilken ring de hører til)

organisasjonskart.JPG
Til toppen