Dette er status for legesituasjonen i Larvik

Innhold

Det har vært en travel sommer for helsetjenestene i kommunen. – Selv om noen har måtte vente lenger enn vanlig på lege, har vi kommet oss godt gjennom disse ukene, forteller Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og mestring.

Før sommerferien fortalte Larvik kommune om hvordan den nasjonale legekrisen påvirket innbyggerne og tjenestene i kommunen.

Fortsatt er det mange i Larvik som ikke har fastlege, men disse blir ivaretatt av vikarer eller av leger ved samme kontor som deler på pasientene.

– Disse har gjort en formidabel innsats gjennom sommeren for å håndtere situasjonen, forteller Winsvold.

Rekrutterer nye fastleger

Fire fastlegestillinger ble lyst ut før sommeren, og gjennom en rekrutteringskampanje har vi nå fått flere søkere til stillingene. Det er Guro Winsvold svært fornøyd med.

Kommunestyret vedtok i juni å blant annet å øke basistilskuddet til fastlegene, og gi tilskudd til nye fastleger som ønsker å etablere seg i Larvik.

Guro Winsvoldportrett2

– Tiltakene som ble vedtatt ser ut til å ha effekt. Vi har fått åtte søkere, og flere av dem er kvalifiserte og gode søkere, forteller Winsvold.

Tiltakene tar utgangspunkt i den såkalte Tromsømodellen og går blant annet ut på å øke basistilskuddet til fastlegene, og gi tilskudd til nye fastleger som ønsker å etablere seg i Larvik med egen pasientliste.

Har du flyttet til Larvik?

Nyinnflytta innbyggere som ikke har fastlege kan ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.

Til toppen