Bidrar i utvikling av virtuell assistent

Prototypen på den virtuelle assistenten Ann er under testing og Larvik kommune bidrar med erfaring og kunnskap i arbeidet.

Accenture undersøker om og hvordan kunstig intelligens kan bidra i pleie og oppfølging av personer med demens. Målet er en bedre hverdag for personer med demens ved å bruke kunstig intelligens og maskinlæring, uten å erstatte den varme og mellommenneskelige omsorgen med kald teknologi.

Ann er en virtuell assistent, en chatbot, som man tenker skal følge pasienten fra diagnosen blir satt. Hun vil gjøre registeringer gjennom f.eks smartklokke, mobiltelefonen din, apper du har og sensorer som du har i huset. Disse registreringene kan brukes til å se om det er mønster i løpet av døgnet. Planen er også at Ann er koblet opp mot journalsystemet, slik at man kan spørre Ann om hva som for eksempel pleier å roe pasienten ned når h*n er urolig og engstelig/sint.

Elisabeth Sørensen fra Velferdsteknologi, Monica Herregården (spes. Hjelpepleier) fra avdeling Rakke og Kristin Skalleberg fra virksomhet sykehjem bidrar med fagkompetanse inn i utviklingen av Ann. Forrige uke var vi sammen på Arendalsuka og fortalte om Ann, og denne uka var Tiril Syversen og Benny Hoang fra Accenture på besøk hos Elisabeth og Kristin for å teste ut en protype til Ann. Vi er stolte av å kunne bidra med erfaringer og kunnskap omkring demens mot innovasjon og utvikling av tjenesten!

Til toppen