Mestringsteam - kurs og samtaler

I Larvik kommune har vi et Mestringsteam som jobber spesifikt med psykisk helse. Dette skjer primært gjennom forskjellige mestringskurs, men også gjennom det vi kaller kortvarig samtaleterapi.

Målgruppe

Mestringsteamet retter seg mot og prioriterer personer med nyoppståtte psykiske problemer av mild til moderat karakter. Dette kan være utfordringer som dreier seg om relasjoner og familie, forskjellige psykiske utfordringer, alkohol eller rusutfordringer. 

Har du eller den du leter på vegne av langvarige eller sammensatte psykiske helseutfordringer, ber vi deg ta turen hit

Vi tilbyr

  • Kurs i mestring av belastning
  • Kurs i angstmestring
  • Kortvarig individuell samtaleterapi

Vi jobber etter flere metoder, men kognitiv terapi er sentralt i mye av det vi gjør. Dette er en jordnær tilnærming til psykiske utfordringer som har god og bred dokumentert effekt, og fordrer stor grad av egenaktivitet i og mellom timer. 

Hvordan kommer man i gang?

Per i dag går veien til Mestringsteam via fastlegen.
Du ber din fastlege henvise til Larvik kommune ved Mestringsteam. 

De fleste tilbud via Mestringsteam er gratis, på noen kurs betaler man for eventuelt kursmateriell man beholder selv.

Til toppen