Dagsenter

Dagsentrene er et tilbud om sosialt samvær og aktiviteter til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.

Et dagsenter blir drevet av frivillige, frivillige i samarbeid med Larvik kommune eller i ren kommunal regi.

Du kan som oftest få kjøpt både varm og kald mat. Her kan du delta i ulike aktiviteter eller rett og slett nyte sosialt fellesskap med mange andre.

Ta kontakt med det enkelte senteret eller hjemmebasert omsorg for nærmere informasjon om de ulike tilbud du vil finne.

Dagsenter i Larvik

Eldresenter Adresse Telefonnummer
Bøkesenteret Badeparken 7 98231203
Buktasenteret Strandveien, Stavern 33172300
Frøytunet Oberst Petersvei 65 98231599
Furuheim dagsenter Gamle Kongevei 27 33173509
Futejordet dagsenter Futestien, Kvelde 33112757
Gloppesenteret Iver Hesselbergvei 2 98231203
Nalum eldresenter Nalumruta, Stavern 98231203
Tårngården eldresenter Glassverktunet 25 98231203
Vollen eldresenter Håkestadveien 7 33173271/98231369
Til toppen