Slik tar vi imot flyktninger fra Ukraina

Innhold

Her finner du informasjon om blant annet bosetting, tilbud til barn og unge, og norskopplæring.

I dag er det både ukrainere som har kommet til kommunen og bor privat, og ukrainere som bor på akuttinnkvarteringen ved Holms Motell. Det er UDI som har signert avtale med Stiftelsen SANA om akuttinnplasseringsplassene

Vi vet ikke hvor mange som kommer til Norge, eller hvor lenge de blir. De fleste som flykter fra Ukraina, er kvinner og barn, men det er også mange eldre kommer.

Om registrering, mottak og bosetting

Ønsker oversikt over ukrainere i Larvik

Kommunen ønsker å få en fullstendig oversikt over hvor mange flyktninger som er kommet fra Ukraina slik at vi kan veilede og ivareta alle på best mulig vis.

Vi ber venner/familie/huseiere som huser ukrainere om å ta kontakt:

Ta kontakt med Nav Larvik

Tilbud til barn og unge

Barnehagetilbud

Barn i asylmottak/akuttinnkvarteringen skal fra de er to år og til grunnskolealder ha et tilrettelagt tilbud på gratis kjernetid inntil 20 timer pr uke.

Larvik kommune rigger mottaksbarnehage med et 20 timers tilbud pr. uke i Ulåsen barnehage for familier som kommer fra Ukraina

Søk om barnehageplass

Grunnskole

Barn som er under 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring i kommunen der barnet bor. Dette gjelder også for barn som er asylsøkere/flyktninger. I Larvik har vi innføringsklasser ved flere ulike skoler.

Ta kontakt med Grethe Thorød Bergan på telefon 98 23 11 78 eller e-post grethe.t.bergan@larvik.kommune.no.

Søk om skoleplass

Videregående skole

Vi samarbeider med Thor Heyerdahl videregående skole om opplæring til nyankomne flyktninger mellom 16 og 24 år.

Ta kontakt med Ragnhild Keshavarzy, på telefon 98 23 12 71 eller e-post ragnhild.keshavarzy@larvik.kommune.no.

Norskopplæring til voksne

Larvik Læringssenter avdeling Norskskolen tilbyr norskkurs for nybegynnere.

Ta kontakt med Ragnhild Keshavarzy, på telefon 98 23 12 71 eller e-post ragnhild.keshavarzy@larvik.kommune.no.

Tolketjeneste

Larvik kommune har egen tolketjeneste. Ønsker du å bidra som tolk eller språkstøtte, kan du kontakte tolketjenesten.

Til toppen