Boligrådgivning

Innhold

Du kan få tilrettelagt bolig, økt bokvalitet og bo-trivsel. Ta kontakt med boligrådgiver i Larvik kommune.

Mestring i alle livets faser

Boligrådgiver hjelper deg å planlegge slik at boligen din passer for deg så lenge du ønsker å bo der eller hjelper deg å finne en ny som passer.

Trenger du kontakt med flere for å få det til, tar boligrådgiveren seg av koordineringen.

Vi tilbyr

 • Rådgivning tilknyttet ombygning, tilpasning og - eller kjøp av bolig
 • Hjemmebesøk
 • Samarbeid med ergoterapeuter og hjelpemiddelsentralen
 • Hjelp til å fylle ut søknader
 • Informasjon om finansieringsmuligheter

Behovsprøvde virkemidler

 • Startlån
 • Utbedringslån
 • Tilskudd til utredning og prosjektering
 • Boligtilskudd til tilpasning
 • Kommunal og statlig bostøtte

Kontakt

 • Jimmy Helgesen Boligrådgiver
 • Bolig Badeparken 11, 3256 LARVIK
  • T: 33171075
Til toppen