Satsningsområder 2019/2020

Innhold

Bærekraftig utvikling, Livsmestring og helse, Realfag

Hovedtema

Bærekraftig utvikling, Livsmestring og helse og Realfag

Bærekraftig utvikling

I barnehagen kan vi enkelt si at bærekraftig utvikling omfatter naturen vi omgir oss med, relasjoner vi har til hverandre og økonomiske forutsetninger og utfordringer nå og i et langsiktig perspektiv. Barn forstår at vi må ta vare på planeten vår. De er vitebegjærlige, nysgjerrige og ønsker å bidra. De tar del i barnehagens kildesortering, mating av småfugl om vinteren, planting og innhøsting av grønnsaker, lærer om insekter og dyr, de tar vare på seg selv og vennene sine uten å tenke over hvem som har mye eller lite penger og de vet hva som er lurt å gjøre i et miljøperspektiv.

Livsmestring og helse

Barn utsettes daglig for bilder og lyd, særlig fra TV og nettet. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og i særlig grad bidra til at barn opplever kontroll og oversikt,
selvstendighet, at de opplever seg sterke med optimisme og motstandskraft. Barnehagen har en viktig oppgave i å utjevne sosiale forskjeller og styrke alle barn og familier de er i kontakt med.

Tjølling barnehage skal tilby et variert og sunt kosthold. Sammen med fysisk aktivitet danner dette et godt grunnlag for god helse. Tilstrekkelig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling av kroppen og for utvikling av motorikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet. Kroppen vår er konstruert for bevegelse, og denne bevegelsesevnen er fundamental i barns oppvekst. Utviklingen av de grunnleggende bevegelsene som å krabbe, gå, løpe og hoppe kommer ikke av seg selv, men må læres.

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de får være i bevegelse, lek og sosial samhandling og opplever motivasjon og mestring ut ifra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Realfag

Å jobbe med realfag har en verdi i seg selv, og gevinsten er barns nysgjerrighet og glede. I barnehagen blir barn tidlig kjent med realfag og realfagsbegreper, om hvordan ting henger sammen. Barn har en naturlig interesse for realfag. Allerede i barnehagealderen er de vitebegjærlig, nysgjerrige og utforsker omgivelsene. Dette er barnehagen opptatt av, og ønsker å være tett på barnas møte med realfag. Voksne i barnehagen oppmuntrer barn til egen utforskning, og er opptatt av at barnehagen er en arena som gir gode erfaringer og opplevelser til realfag.

Sammen med @pi-parken og i barnehagen er realfag forankret i fagområdene antall, rom og form, natur, miljø og teknikk, og bærekraftig utvikling. Realfag i barnehagen handler ikke om pugging av tall og regnestykker, men også om naturfenomener, konstruksjon og bruk av digitale verktøy. Det handler om lek og utforskning, og å møte barns nysgjerrighet og lærelyst. Voksne i Tjølling barnehage involverer seg aktivt i barnas leke og læringsprosesser. Å være tett på realfag betyr at de voksne er engasjerte, beviste og nysgjerrige sammen med barna i leken og hverdagen. Barn liker å bygge og lage mønster. Barn sammenligner, måler og veier. Barna teller, sorterer og systematiserer og opplever matematikkglede. Barn utforsker rom og bevegelser. Barn eksperimenterer og forsker. Hos oss møter ungene bevisste voksne som ikke alltid gir de rette svarene, men lar barna undre seg og finne ut av ting sammen.

I Tjølling barnehage har vi valgt temaer som inspirerer til lek, fantasi, kreativitet, der barnas medvirkning vil bli vektlagt. Årets tema på avdelingene er “jeg er meg”.

Til toppen