Hasse Hare 4-5 år

Innhold

Hasse Hare er en avdeling i Rødbøl barnehage for 4-5 år.

Telefon

98253324

Om avdelingen

Hasse Hare er en avdeling med 18 barn på 4-5 år. Vi er opptatt av god lek og gode opplevelser sammen i en god hverdag. Vi utforsker ting sammen, vi opplever ting sammen og vi leker sammen.

Opplevelsen kan være å oppdage en maur på tur eller en større busstur til biblioteket. Det kan også være et eventyr som blir fortalt i en samling eller at man oppdager en ny bok på avdelingen. Det å oppleve små og store ting sammen skaper samhold, vennskap og utjevner sosiale forskjeller.

Vi jobber mye med sosial kompetanse og fokuserer på språk i alle deler av hverdagen.

Ansatte

Tabell over ansatte på Hasse Hare i Rødbøl barnehage, Larvik kommune
Stilling Navn
Pedagogisk leder Jeanette Sundal
Pedagogisk leder Anneline Fure Runnerstrøm
Assistent (60%) Hege Merethe Johnsen
Magnus Henrikø Eriksen Assistent
Til toppen