Bolla Pinnsvin 2-3 år

Innhold

Bolla Pinnsvin er en avdeling i Rødbøl barnehage for toåringer.

Telefon

98231134

Om avdelingen

På Bolla Pinnsvin har vi fokus på å skape trygghet og en god barnehagehverdag for barna gjennom omsorg og lek. Faste rutiner og dagsrytme er med på å skape en trygg og forutsigbar hverdag for de minste barna.

Mye av barns læring og erfaring de får, skjer gjennom hverdagsaktiviteter som for eksempel lek, måltider, påkledning og stell. Lek er noe som fremmer positive følelser hos barna, med voksne som er tilstede, støttende og hjelper til ved behov. Vi har også et puterom som barna får boltre seg på og utfordret grovmotorikken sin.

Vi er opptatt av at barna skal ha et godt og synlig språkmiljø i barnehagen. Vi mener at et godt språkmiljø starter med at vi voksne er språkmodeller og støttende stillaser for barnas språklæring. Dette gjør vi ved å bruke språket i samspill med barna gjennom alt vi gjør, hele dagen. Vi skal språksette hva vi gjør, hva vi ser og hva vi opplever i barnehagen.

Vi skal ha tid til å leke, men også utforske. Det å sanse, føle, smake, kjenne og erfare med kroppen sin er slik de minste barna i barnehagen lærer.

Ansatte

Tabell over ansatte på Bolla Pinnsvin i Rødbøl barnehage, Larvik kommune
Stilling Navn E-post
Pedagogisk leder m/ lederansvar

Jeanette Jensen

jeanette.jensen3@larvik.kommune.no

Pedagogisk leder

Anneline Fure Runnerstrøm

anneline.fure.runnerstrom@larvik.kommune.no

Assistent

Janne Wendel

janne.wendel@larvik.kommune.no

Til toppen