VIS

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse

VIS-prosjektet ble startet opp i Larvik kommune høsten 2015. Det er et felles prosjekt for barnehage og skole.

Mål for prosjektet for barnehage og skole:

  1. Barnehager og skoler inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner.
  2. I løpet av prosjektperioden skal det utvikles verktøy og tiltak som kan implementeres i barnehagens og skolens videre arbeid for å forebygge mobbing.

I Larvik skal alle barnehager og skoler inkludere alle barn, vektlegge vennskap, sosial kompetanse og gode relasjoner. Dette er forankret i kommunens overordnede dokumenter. I kommuneplanens samfunnsdel under målet "Et likeverdig liv for alle" er det nedfelt at: "Barnehagene og skolene i Larvik har et godt læringsmiljø som vektlegger relasjoner, sosial kompetanse og gode læringsresultat."

Til toppen