Mål for "Jeg er meg!"

Mål for Jeg er meg!

Gi barn og voksne kunnskap

Etablere ord og begreper

Bli kjent med kroppen

Bli glad i egen kropp

Ha respekt for andres kropp

Bli kjent med egne og andres følelser

Kunne si fra og sette grenser

Bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter

Bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne

Bli kjent med ulike familiesituasjoner

Til toppen