Prosjekter i barnehage

Innhold

Våre barnehager er med i flere spennende prosjekter

Larvik som realfagskommune

Larvik ble plukket ut til å være realfagskommune i mai 2015.
Vi er eneste kommune i Vestfold og kanskje falt valget på oss fordi vi har vist vilje til å satse både på Newtonrommet, matteparken og i den forbindelse et samarbeid med privat næringsliv.

En prosjektgruppe bestående av barnehage og skole er godt i gang med arbeidet.
Prosjektperioden er ut 2017 og etter det skal arbeidet spres videre til andre barnehager og skoler.

Barnehager som er med i prosjektet 

Solstad, Helgeroa, Sentrumssatellitten, Tun, Fagerli, Rødbøl, Bisjord FUS, Gapatrosten og Kvelde barnehage.

VIS - Vennskap, inkludering og sosial kompetanse.

VIS prosjektet ble startet opp i Larvik kommune høsten 2015. Det er et felles prosjekt for barnehage og skole.

Mål for prosjektet for barnehage og skole

  1. Barnehager og skoler inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner.
  2. I løpet av prosjektperioden skal det utvikles verktøy og tiltak som kan implementeres i barnehagens og skolens videre arbeid for å forebygge mobbing.

I Larvik skal alle barnehager og skoler inkludere alle barn, vektlegge vennskap, sosial kompetanse og gode relasjoner. Dette er forankret i kommunens overordnede dokumenter. I kommuneplanens samfunnsdel under målet «Et likeverdig liv for alle» er det nedfelt at: Barnehagene og skolene i Larvik har et godt læringsmiljø som vektlegger relasjoner, sosial kompetanse og gode læringsresultat.

Barnehager i poesihovedstaden

På initiativ fra Vestfold fylkeskommune har Larvik kommune bestemt seg for å bli Poesihovedstad. Bakgrunnen er at Vestfold har en rekke diktere, både tidligere og nålevende. I Larvik har vi arven etter Hermann Wildenvey og Gunnar Reiss-Andersen for å nevne noen, og i byen finnes flere spor etter disse, blant annet med statuer og byster, men ikke minst med dikterhjemmet Hergisheim.

Larvik er også så heldige å ha en Poesipark, med nærmere 70 installasjoner spredt utover i byen. En poesihovedstad må formidle poesi til alle byens målgrupper, og det er svært naturlig å begynne med barnehagene. Det jobbes mye med rim og regler i de ulike avdelingene, og det å få fornyet kunnskap om poesi, og ikke minst hvordan man kan finne nye måter å bruke det på i barnehagen, er veldig spennende.

Barnehager som er med i prosjektet

Valby, Guriskogen, Fagerli, Trollsteinen, Jegersborg og Skattekista barnehage.

Svømming i barnehagen

Larvik kommune ønsker å gi alle 5- og 6 åringer i kommunale barnehager tilbud om vanntilvenning/svømmeopplæring slik at de kan bli trygge i vann og lære seg nødvendige flyte- og svømmeteknikker.
Svømming er også en fin aktivitet for å utvikle barns motorikk og koordinasjon, og i et beredskapsperspektiv vet man at svømmeferdigheter forebygger / hindrer tragiske drukningsulykker.

Det er inngått et samarbeid med Larvik svømmeklubb og deres instruktører, og hvert enkelt barn vil få tilbud om 5 ganger i svømmehall á 2 timer (inkludert transport til og fra hallen), fortrinnsvis i uke 40 i 2017 og uke 8 i 2018.

Barnehager som er med i prosjektet

Alle kommunale barnehager

Til toppen