Profil og rammeverk

Innhold

Profil og rammeverk

@pi-parken-konseptet er bygget på et rammeverk med et innhold rettet mot realfag. Både faglig innhold og profilen utad skal være enhetlig uavhengig hvor i landet @pi-parken etableres.

@pi-parken som merverdi barnehagedriften:

  • Rullering for barn siste år i barnehagen hvis 5-6 barnehager samarbeider om konseptet.
  • Mulighet for utleie til andre samarbeidsbarnehager ved ledig kapasitet.
  • Systematisk jobbing gir stor effekt
  • Et gjenkjennelig realfaglig konsept
  • Realfaglig kompetanse hos ansatte
  • Undrende barnegrupper og engasjerte voksne- realfag er viktig og gøy!
Til toppen