Hvem gjør hva i barnehageadministrasjonen?

Innhold

Oversikt over kontaktinformasjon og oppgaver til ansatte i barnehageadministrasjonen.

Virksomhetsleder/eier kommunale barnehager

Anja Sterner, telefon 91316049, anja.sterner@larvik.kommune.no

Virksomhetsrådgiver barnehage

Wenche Marie Alkemark, telefon 91332012, wenche.marie.alkemark@larvik.kommune.no

Utviklings- og koordineringsoppgaver

Barnehagemyndighet

Anne Eidsgaard Hatlo, telefon 98231755, anne.eidsgaard.hatlo@larvik.kommune.no

 • Tilsyn og veiledning - kommunale og private barnehager
 • Godkjenning av kommunale og private barnehager
 • Søknader om dispensasjoner
 • Kontaktperson Statsforvalteren
 • Kontaktperson private barnehager
 • Kontaktperson foreldreklager
 • Ansvar for felles styrermøter
 • Årsmeldinger

Faglig rådgiver - barn med særskilte behov

Lene Vadem, telefon 98231049, lene.vadem@larvik.kommune.no

 • Tilsyn og veiledning - kommunale og private barnehager
 • Utviklings- og koordineringsoppgaver
 • Vedtaksmyndighet
 • Oppfølging av økonomi
 • Tildeling av ressurser

Språkpedagog

Gro Svolsbru, telefon 40553733, gro.svolsbru@larvik.kommune.no

 • Veiledning: legge til rette for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn.
 • Faglig ansvarlig for tospråklige assistenter
 • Koordinator for barnehage i språkkommuneprosjektet
 • Prosjektansvarlig for prosjektet økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn
 • Ansvar for lokalt nettverk kompetanseheving

Prosjektmedarbeider, Økt barnehagedeltakelse blant minoritetsspråklige barn

Elisabeth Hellerdal, telefon 98231998, elisabeth.hellerdal@larvik.kommune.no

Fagstøtte Oppvekst og Kvalifisering

Rådgiver Mona Lisbeth Haug, telefon 98231957, mona.lisbeth.haug@larvik.kommune.no

 • Systemansvarlig for Visma Flyt Barnehage
 • Ansvarlig for samordnet opptak
 • Ansvar for oppfølging av foreldrebetaling
 • Redusert betaling i barnehage – vedtak og innhenting av dokumentasjon.
 • Svarer på spørsmål ang. vedtak om redusert foreldrebetaling
 • Ansvar for fakturering av kommunale barnehager
 • Svarer på spørsmål ang. faktura i kommunale barnehager
 • Ansvar for kontantstøtterapporterting
 • Årsmeldinger
 • Skriver vedtak tilskudd til private barnehager
 • Refusjoner private barnehager

Sekretær

Ebba Cecilie Verdu, telefon 91762449, ebba.cecilie.verdu@larvik.kommune.no

 • Attestering inngående fakturaer for kommunale barnehager

Rådgivere økonomi Oppvekst og kvalifisering

 • Veilede avdelingsledere om økonomi
 • Beregne tilskudd til private barnehager
 • Refusjoner private barnehager

 Kommunale barnehager: Mari Sørensen, telefon 41216544, mari.sorensen@larvik.kommune.no

 Private barnehager:

Til toppen