Tilskudd til svømming i barnehager

Søk om midler til svømming innen 1. mars 2019. Utlysning og retningslinjer ligger i artikkelen.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å tildele kr. 4731000,- i tilskudd til svømming i barnehager for 2019.

Fylkesmannen lager en samlet oversikt for Vestfold og rapporterer dette videre til Utdanningsdirektoratet.

Frist for rapportering er 15. november 2019, og søknadsfristen er satt til 1. mars 2019.

Til toppen