Workshop med tema "Kreativ bruk av digitale verktøy"

Onsdag 26. september 2018 var rundt 90 deltakere fra kommunale og private barnehager samlet på Sliperiet for å jobbe i workshop.

Barnehage 3, via Solveig Steinnes 27.09.2018 770x433.jpg

Tema for workshopen var appen "Book Creator", en verktøy-app som barnehageansatte kan bruke sammen med barna for å lage for eksempel digitale e-bøker av barnas fortellinger eller kanskje av barnas familie. Enkelt dokumentere prosessen rundt arbeidet med et prosjekt eller en barnehagehverdag.

Workshopen var en intensiv to-timers økt, der foreleser Cathrine Fragell Darre innledet for så å dele inn i mindre arbeidsgrupper for praktisk arbeid.

Alle hadde med eget arbeidsverktøy og fikk utforske og utprøve hvilke muligheter appen tilbyr.

Fredag 5. oktober er neste workshop, med tema "Etiske perspektiver ved digitale verktøy".

Siste workshop er mandag 12. november, med tema: "Kreativ bruk av digitale verktøy".

Barnehage 2, via Solveig Steinnes 27.09.2018 770.jpg
Til toppen