Rødt nivå for barnehage og grunnskole

Innhold

Fra fredag 19. mars vil barneskolene, ungdomsskolene og barnehagene gå over til rødt nivå. Dette gjelder ut uke 14 (endret etter beslutning fra beredskapsledelsen 24. mars)

Det er innført strengere tiltak i Larvik fra 17. mars og kommunen følger nå tiltaksnivå 5A. Fra fredag vil grunnskolen og barnehagene gå over på rødt nivå.

Konsekvensene kan være ulikt for den enkelte skole og barnehage, og informasjon vil bli gitt fra den enkelte skole/barnehage.

Barnehage

Overgangen til rødt nivå får konsekvenser for åpningstiden i barnehagene. I utgangspunktet vil åpningstiden være 08.00 – 15.30, men enkelte barnehager kan ha egne tilpasninger for å opprettholde rødt nivå.

Barnehagene vil holde åpent i påsken, men det oppfordres til å holde barna hjemme i så stor grad som mulig.

Skole

Det er et mål å opprettholde fysisk undervisning for elever i 1. – 4. klasse, mens 5. - 10. trinn vil ha delvis fjernundervisning.  

SFO

Tilbud om SFO vil opprettholdes, men det kan bli justeringer av åpningstid. Den enkelte skole vil informere om dette.

SFO vil også opprettholde tilbudet gjennom påsken, men foreldre som har mulighet til å holde barna hjemme oppfordres til dette.

Varighet

Rødt nivå vil gjelde ut uke 14 (endret etter beslutning fra beredskapsledelsen 24. mars)

Til toppen