Rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehage

Larvik kommune er én av 22 kommuner som ble invitert av Utdanningsdirektoratet til å søke prosjektmidler for å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehagen.

Barnehage, via Gro Svolsbru 10.08.2018 770x433.jpg

I Larvik viser tallene at det er 126 minoritetsspråklige barn som ikke benytter barnehage. Det utgjør 30 % av minoritetsspråklige barn under skolealder. Larvik er en av kommunene med høyest andel minoritetsspråklige barn uten barnehageplass.

Gro Svolsbru leder prosjektet og Elin Ulstrup er prosjektmedarbeider. Elin ønsker å komme i kontakt med foreldre og barn og vil oppsøke helsestasjoner, barnehager, venneforeninger m.m.

Arbeidet vil handle om å gi god informasjon om barnehage. Mange som flytter til landet er ukjent med hva barnehage innebærer, og hvilket tilbud som gis der. Det vil også informeres om økonomiske moderasjonsordninger.

Det å gå i barnehage gir barna verdifulle erfaringer og opplevelser sammen med jevnaldrende. Flere studier på effekter av deltakelse i barnehage viser at barnehage er positivt for barns språklige og sosiale utvikling. Barnehagen bidrar til en trygg og god skolestart, og gir solid grunnlag for videre læring i skolen.

Til toppen