Om sykdom og åpningstider i barnehage

Sykdom kan utfordre barnehagenes åpningstider i kommende influensasesong.

Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Dette kan utfordre barnehagene i kommende influensasesong, spesielt hvis symptomer rammer flere ansatte på samme tidspunkt. For å opprettholde forsvarlig drift, må den enkelte barnehage løpende vurdere sine åpningstider.

Det kan derfor skje at det oppfordres til at foresatte må hente barna tidligere, om det ikke lykkes barnehagen å få tak i vikar. Vi ber om forståelse og et godt samarbeid mellom hjem og barnehage for at dette kan skje. Vi vil så langt det er mulig bestrebe oss etter å opprettholde nåværende åpningstider.

Den enkelte styrer i barnehagen skal i samråd med kommunalsjef og virksomhetsleder avgjøre om det skal sendes ut melding til foresatte om muligheter for å bringe/ hente tidligere om dette skulle bli tilfelle.

Til toppen