Om betaling ved redusert åpningstid i barnehage

Innhold

Viktig informasjon knyttet til betaling av barnehageplass

Med bakgrunn i bemanningsutfordringer hadde mange barnehager i Larvik redusert åpningstid i januar.

Fritak / reduksjon av foreldrebetaling gjelder bare dersom kommunen fatter vedtak om stenging med hjemmel i smittevernloven, midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Tilfeller der barnehagen er midlertidig stengt / har redusert åpningstid som følge av personalmangel ved sykefravær eller andre generelle driftsutfordringer omfattes ikke av bestemmelsen om fritak for foreldrebetaling. 

Til toppen