Nye barnehagestyrere

Charlotte, Jane og Hege er nye styrere på Valby, Borgejordet og Jegersborg barnehage.

NYE STYRERE: Fra venstre Charlotte Liebe (Valby barnehage), Jane Holhjem (Borgejordet barnehage) og Hege Bjørnstad (Jegersborg barnehage)
  • Charlotte Liebe, i dag konstituert styrer på Jegersborg barnehage, er fra 1.august ansatt som styrer på Valby barnehage.
  • Jane Holhjem, i dag konstituert styrer i Valby Barnehage, er fra 1.august ansatt som styrer på Borgejordet barnehage.
  • Hege Bjørnstad, i dag konstituert styrer i Varden barnehage, er fra 1.august ansatt som styrer på Jegersborg barnehage

Til toppen