Informasjon om åpningstid og nivå

UDIR har nå kommet ut med en presisering som betyr at barnehagene fra og med mandag 31.01.22 går tilbake til ordinær åpningstid og grønt nivå.

Det er nå mye smitte i samfunnet, og det må påregnes høyt fravær hos både barn og ansatte i en periode fremover. 

Endring i tilbudet kan derfor skje på kort varsel, og må vurderes fra dag til dag. Det må påregnes at enkelte avdelinger og barnehager vil måtte stenge på bakgrunn av mangel på personell. Barn av foreldre med samfunnskritiske yrker vil bli prioritert dersom barnehagen ikke har nok bemanning. Det må også påregnes samarbeid med andre barnehager, og at tilbudet i verste fall gis i annen barnehage.

Det er styrer i den enkelte barnehage i samarbeid med Virksomhetsleder som tar den løpende avgjørelsen på omfanget av tilbudet vurdert ut i fra forsvarlighet. 

For å ha oversikt over smittesituasjonen i den enkelte barnehage, vil hver styrer registrere antall smittede i sin barnehage. Det er derfor svært viktig at alle som påviser positiv selvtest formidler dette til barnehagen. 

Det oppfordres videre til at foresatte er bevisst oppholdstiden i barnehagen, og at barn testes og holdes hjemme selv ved svake symptomer.

Barnehagene vil sende ut informasjon om driftssituasjonen fortløpende via Visma.

Til toppen