Hovedopptak barnehage 2019/2020

Søknadsfrist: 1. mars 2019

Barn født i august, september, oktober og november har rett til plass i barnehage senest den måneden de fyller ett år, hvis de har søkt innen fristen. Det er samordnet opptak for private og kommunale barnehager i Larvik kommune.

Alle må søke på nytt (i nytt system Visma Flyt Barnehage).

Har du spørsmål, ta kontakt med den enkelte barnehage eller Larvik kommune på telefon 45391184.

Til toppen