Har du barn som skal begynne i barnehage?

Søknadfrist for hovedopptak i barnehage er 1.mars. Mer informasjon finner du her.

Huske.jpg
  • Søknadsfrist 1. mars 2020
  • Barn født i august, september, oktober og november har rett til plass i barnehage senest den måneden de fyller ett år, om de har søkt innen fristen.
  • Det er samordnet opptak for private og kommunale barnehager i Larvik.
  • Dersom du har søkt tidligere, trenger du ikke søke på nytt
Søk barnehageplass her

Her kan du se oversikt over alle barnehagene i Larvik kommune.

Har du spørsmål, ta kontakt med den enkelte barnehage eller Larvik Kommune på tlf. 98231957.

Til toppen