Fra 2.november får barnehagene full åpningstid

Sykdom og fravær hos ansatte i barnehagen kan imidlertid utfordre full åpningstid når vi nå står foran kommende influensasesong.

Etter en lang periode med begrenset åpningstid, vil de kommunale barnehagene ha full åpningstid fra mandag 2. november.

Sykdom og fravær hos ansatte i barnehagen kan imidlertid utfordre full åpningstid når vi nå står foran kommende influensasesong. Dette vil særlig gjelde dersom flere ansatte blir syke/fraværende samtidig eller dersom barnehagen må stenge som et resultat av smitteutbrudd av Covid-19.

For å opprettholde forsvarlig drift, både med hensyn til smittevern og sikkerhet, vil den enkelte barnehage i samarbeid med administrasjon måtte løpende vurdere sine åpningstider uti fra gjeldende situasjon.

Barnehagene vil gjøre alt de kan for at åpningstiden og tilbudet skal være så godt som mulig.

1. Ved stort fravær hos ansatte vil barnehagen først forsøke å sette inn vikar.
2. Dersom det ikke lykkes barnehagen å få tak i vikar, vil foresatte oppfordres til å hente  barna tidligere.
3. Barnehagen kan stenge ved smitteutbrudd eller som et resultat av mangel på personale. (Covid 19 forskrift § 12 c/ nødrett)

Det er meget viktig at ansatte og barn holder seg hjemme ved begynnende symptomer på luftveisplager og sykdomsfølelse. Da kan vi unngå at barn og ansatte smitter hverandre, at de må testes og at de må være hjemme.
 
Vi ber om fortsatt forståelse og et godt samarbeid mellom hjem og barnehage i denne krevende situasjonen.

Til toppen