Den internasjonale morsmålsdagen 2019

Innhold

Barnehagene markerte den internasjonale morsmålsdagen på Larvik bibliotek 21. februar.

Den internasjonale morsmålsdagen, Lysheim barnehage, Larvik bibliotek 1, via Gro Svolsbru 21.02.2019 770x433.jpg

Arrangementet var et samarbeid mellom barnehageadministrasjonen, tospråklig assistanse, kulturskolen og biblioteket. Dagen ble feiret med både en utstilling og samling med eventyr og sanger på ulike språk.

En internasjonal dag

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999 og har blitt markert 21. februar hvert år siden 2000. Språk, og særskilt morsmål er en grunnstein i ulike folks kulturhistorie og tradisjoner. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) arbeider for å styrke minoritetsspråk, urspråk og utrydningstruet språk.

I tillegg til å verne språk som del av vår kulturarv, jobber UNESCO også for å øke forståelse og toleranse mellom mennesker gjennom å støtte et levende språkmangfold.

Målet med denne dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklighet, samt øke forståelse, toleranse og dialog angående språklige og kulturelle tradisjoner (FN-sambandet).

Utstilling på Larvik bibliotek

Flere barnehager i Larvik har bidratt til en utstilling med temaer de har arbeidet med den siste tiden, og som synliggjør språkene som snakkes i barnehagen. På utstillingen er det også barnebøker på mange språk som kan lånes med hjem. Utstillingen skal stå framme i biblioteket i en uke.

Samling

Samlingen for barnehagene ble raskt fulltegnet – rundt 70 barn og 30 voksne deltok! Virksomhetsleder for Kultur og Oppvekst Barnehage, Sissel Gro Johnson, ønsket alle velkommen og ga ros til barnehagene for den flotte utstillingen.

I samlingen var det både sanger og eventyr på flere språk. Eventyret Den lille røde høna ble fortalt parallelt på norsk og arabisk av Gro Svolsbru og Dima Khatib.

Fra Lysheim barnehage fikk vi være med på barnas eget bøtteteater og pantomimeteateret Skinnvotten framført av René Beathe Hansen.

Til slutt måtte det kjente og kjære Bukkene Bruse-eventyret være med. Denne gangen snakket trollet bulgarsk, den lille bukken arabisk, den mellomste filippinsk og den største bukken polsk - mens det hele ble fortalt på norsk.

Den internasjonale morsmålsdagen, Larvik bibliotek, via Gro Svolsbru 21.02.2019 770.jpg
Til toppen