Betaling for barnehage ifm. stenging

Regjeringen har vedtatt at man ikke skal betale for barnehageplass for den perioden det holdes stengt grunnet koronaviruset. I Larvik gjelder dette foreløpig perioden 12. mars til 13.april.

I praksis betyr det for kommunale barnehager at marsfaktura må betales, og dagene fra 12.-31. mars blir trukket fra på neste faktura som sendes ut. Larvik kommune vil inntil videre ikke sende ut ny faktura for april før man eventuelt ser om barnehagene åpner igjen etter 13.april.
 
Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.
Bestemmelsene gjelder også private barnehager. Hvordan det løses praktisk er opp til hver enkelt private barnehage.
Til toppen