Kommuneplanens arealdel

Innhold

Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen.

Kommuneplanens arealdel for tidligere Lardal og Larvik gjelder som to sidestilte overordnede styringsdokumenter for den nye kommunen fra 1. januar 2018. Ny rullert arealdel skal vedtas av kommunestyret som velges i oktober 2019.

Hva inneholder arealdelen?

Bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen styres med plankart, bestemmelser og retningslinjer.

Arealdel 2015-2027 (Larvik)

Vedtatte dokumenter

Vedlegg

Kart

Arealdel 2013-2022 (Lardal)

Områder med egne planer 

Larvik by, Stavern by og Svarstad dekkes via egne kommunedelplaner.

Til toppen