Vennskapskommuner

Innhold

Larvik kommune har to vennskapskommuner.

Borlänge kommune

Borlänge ligger i Dalarne og har i overkant av 47.000 innbyggere, hvorav 41.000 bor i selve tettstedet. Kommunen har et areal på 6l5 km2 og er en viktig industriby med jernverk, papirfabrikk, sagbruk og mekaniske verksteder.

Frederikshavn kommune

Frederikshavn ligger på Nordjylland. Kommunen har et areal på 179 km2 og et innbyggertall på 36. 000, derav 25.000 i selve Frederikshavn by. Byen er en viktig industri- og fiskeby med moderne skipsverft, motorindustri, nett- og trawlproduksjon. Frederikshavn har ferjeforbindelse til bl.a. Larvik, og kontakten med den danske vennskapskommunen har derfor vært noe hyppigere - og enklere å pleie - enn med de øvrige vennskapsbyene.
Hvert år blir det sendt juletre til Frederikshavn fra vår kommune. Julegranen reises foran rådhuset og tennes når adventstiden innledes. En tradisjon som blir satt pris på av danskene.

Til toppen