Rodeledere/bøssebærere

Innhold

Larvik kommune har 10 roder for TV-aksjonen.

Sentrum

Anne Ely Thorenfeldt, anne.ely.thorenfeldt@vtfk.no, 97612117
Oppmøtested/tid: Romberggata 4 kl. 15.00

Østre Hedrum

Elin Hvaal, elinhvaal@outlook.com, 91310144
Oppmøtested/tid: Sporty klubbhus, Gamle Ravei 157 kl. 15.00

Tjølling

Ole Larssen, larssen.ole@gmail.com, 45035031
Oppmøtested/tid: 2. etasje på menighetssenteret Tjølling, Håkestadveien 1 kl. 15.00

Østre Halsen

Turid Bergene, turid.bergene@gmail.com, 48101824
Oppmøtested/tid: Østre Halsen kirke, Halsegata 1 kl. 15.00

Nanset

Marie Offenberg, marie.offenberg@larvik.kommune.no, 93294127
Oppmøtested/tid: Fagerli skole, Kremleveien 5 kl. 15.00

Stavern

Kari Lise Rørvik, kari.lise.rorvik@gmail.com, 99241818
Oppmøtested/tid: Smak av Stavern, Bryggeslengen 9 kl. 15.00

Kvelde

Malene Gjone, malene@kveldebarnehage.no, 90825835
Oppmøtested/tid: Kvelde barnehage, Kveldeveien 272 kl. 15.00

Brunlanes Øst

Ellen Midtvik, ellen@midtvik.no, 95887748
Oppmøtested/tid: Ra skole, Ulfsbakveien 59 kl. 15.00

Brunlanes Vest

Anita Baann Hovd, anitabaann@yahoo.com, 99453611
Oppmøtested/tid: Berg arbeidskirke, Søndersrødveien 54 kl. 15.00

Svarstad

Lillian Røsholt Gåskjenn, lilliangaas@msn.com, 92031214
Oppmøtested/tid: Sentralen, Lågaveien 37 kl. 15.00

Aktuelle kontaktpersoner

Komitéleder

Rune Høiseth, rune.hoiseth@larvik.kommune.no, 98231994

Fylkesleder

Vibeke Ravndal, vestfoldogtelemark@tvaksjonen.no, 48300398

fra Larvik kommune

Lise Mangelrød, lise.mangelrod@larvik.kommune.no, 98253332

Til toppen