Skogbrannfare i Vestfold

Meteorologisk institutt varsler om skogbrannfare over store deler av Vestfold og Telemark

Det varsles om moderat skogbrannfare i samtlige kommuner i Vestfold og Telemark. Meteorologisk Institutt beskriver skogbrannfaren foreløpig med lokalt fare for gress- og lyngbrann i snøfrie områder i lavlandet Østafjells. Det er meldt tørt vær med sol og stadig høyere temperaturer utover i påsken og skogbrannfaren vil øke framover.

Mye tørt gress i landskapet, tørr vegetasjon og kvist på skogbunnen fører til at skog og gress lett antennes.

Vær forsiktig med all åpen ild! Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Bålforbud 
Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Melding om skogbrann
Skogbrann varsles til nødnummer 110

Til toppen