Nye Larvik stasjon

Innhold

Hvor skal den nye jernbanestasjonen ligge?

Stortinget har gjennom vedtak av Nasjonal transportplan (NTP) besluttet at man skal starte planleggingen av ny jernbane mellom de store byene på Østlandet med målsetting om ferdigstillelse i 2030. Larvik er et stopp på en av disse strekningene.

Vestfoldbanen ble bygget på slutten av 1800-tallet. Banen er ikke dimensjonert for et moderne togtilbud og infrastrukturen må derfor bygges ut.

Når Vestfoldbanen er fullt utbygget og togene går to til fire ganger i timen, vil arbeids- og fritidsmarkedet til innbyggerne i Larvik utvides. Med hyppige togavganger og kort reisetid innover mot hovedstadsregionen, vil det være like naturlig for oss å jobbe i Drammen eller i Oslo som i Vestfold og Grenland.

Byanalysen for nye Larvik stasjon

Larvik kommune bestilte våren 2014 en analyse av de ulike stasjonsalternativene med fokus på stasjonen som byutviklings element. Analysen ble presentert på folkemøte i Sliperiet 30.10.

Analysen vurderer stasjons alternativene i forhold til nasjonale og lokale målsetninger og skal være et grunnlag for kommunens videre planarbeid for stasjons- og sentrumsutvikling.

Til toppen