Leie av lokaler i Sliperiet

Innhold

Oversikt over hva det koster å leie lokaler i Sliperiet.

Leietakere

Det er ulik pris avhengig av hvilken type leietaker du er.

Type 1 Larvik kommunes organisasjon (intern utleie).
Type2 Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet.
Type3 Lokale lag/foreninger som IKKE er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet.
Type4 Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3).
Type5 Andre arrangementer

Priser

Leien inkluderer scene, garderober og vestibyle.

Utleierom Type1 Type2 Type3 Type4 Type5
Pressverksal (arrangement), pr dag 3430 3370 7035 10250 14565
Pressverksal (øvelse/produksjon/rigging), pr dag 1085 700 2560  2560  4435 
Konferanserom/orkestersal, pr dag 865 Gratis 2050  2050  4435 
Aula/foajé, pr dag 3430 Gratis 2225  2225  2280 
Skolerom/øvelsesrom, pr time 436 Gratis 472 487 487

Praktisk opplysninger

  • Personalutgifter kommer i tillegg til leieprisen.
  • Tilstedeværelse av husvert er obligatorisk.
  • Bruk av tekniker, teknisk utstyr og riggehjelp avtales etter behov, bekostes av leietaker og faktureres i henhold til faste takster.
Til toppen