Leie av lokaler i Kongegata 1

Innhold

Oversikt over hva det koster å leie lokaler i Kongegata.

Leietakere

Det er ulik pris avhengig av hvilken type leietaker du er.

Innenbys: Lag/foreninger i Larvik som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet. 

Utenbys: Lag/foreninger utenfor Larvik som ikke er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet. 

Andre: Privatpersoner, kommersielle leietakere/private bedrifter (også innenfor kunst og kultur), statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater.

Fabrikken Ungdomshus, Kongegata 1

Sted  Innenbys Utenbys Andre
Kongegata 1 Gratis Kr 1730 pr dag Kr 3460 pr dag

Øvingslokaler i Musikkhuset

Ungdom tom 19 år Ungdom 20-25 år
Gratis Kr 1 640 pr dag
Til toppen