Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Informasjon om kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Kommunestyret behandlet i sak 161/12 den 24. oktober 2012, Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016 i Larvik.

Ny behandling om forlengelse av planen til og med 2020, ble gjennomført den 21.oktober 2015 i sak 132/15.

Kontakt

  • Kjetil Lundeberg Avdelingsleder
Til toppen