Høring

Innhold

Høringsfristen på kommunedelplan Larvik by var 30.april

Se høringsuttalelsene her Digitalt plankart

Hovedmål med rulleringen av Kommunedelplan for Larvik by:

  • Utarbeide ny sentrumsstrategi
  • Utarbeide ny fortettingsstrategi
  • Åpnet for innspill til nye småbåthavner
  • Implementering av lekeplass-strategien
  • Implementering av grønnstrukturutredningen
  • Justerer planavgrensning

Følgende dokumenter er lagt ut på høring:

Bakgrunnsdokumenter:

Følgende dokumenter inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget:  

  • Boligmarkedsanalyse 2019 – Prognosesenteret
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Herregården – Tollerodden – Asplan Viak
  • Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Larvik by – SWECO
  • Stedsanalyse for Larvik by – SWECO
Til toppen