Medvirkning

Innhold

«Alle kan gjøre noe» har vært, og er mottoet i kommunens klima- og energiarbeid. Derfor er vi opptatt av å tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser.

Digital workshop 11. juni

  1. Juni ble det gjennomført digital workshop. Du kan lese mer om den, og gi innspill til planens handlingsprogram her.

Sosiale medier

Gjennom hele prosessen publiseres nyheter her på denne prosjektsiden, kommunens hjemmeside og på kommunens Facebookside. 

Mer informasjon

Dersom din organisasjon, bedrift eller liknende ønsker mer informasjon om dette arbeidet er det mulig å be om et orienteringsinnlegg fra kommunen gjennom hele prosessen.

Høring

I september/oktober 2020 vil planen ligge ute til høring i rundt 6 uker, da er det åpent for alle å komme med innspill.

"Sammen kan vi gjøre mye"

Til toppen