FNs bærekraftsmål

Klima- og energiplanen forankres i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen har valgt å fokusere på 7 av de 17 bærekraftsmålene fra FN.

Klima- og energiplanen vil ha hovedfokus på 3 av disse 7 bærekraftsmålene.

Til toppen