• Telefon 33 17 10 00
 • E-post Send e-post
 • Besøksadresse Feyers gate 7, 3255 LARVIK
 • Leder Hege Eick

Hovedarbeidsområder

 • saksbehandling av private og offentlige reguleringsplaner,
 • utarbeidelse av kommunale områdeplaner - vi jobber for tiden med områdeplaner for boligområdene Martineåsen og Tenvik, områdeplan for Larvik Indre havn og områdeplan for formidling på Kaupang,
 • arbeid med, og rullering av, kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene for Larvik og Stavern, kommunedelplan for camping, kommunedelplan for steinressurser, kommunedelplan for sykkel
 • deltagelse i planleggingen av større, statlige samferdselsprosjekter gjennom kommunen,
 • faglige utredninger som vedtatt i kommunal planstrategi og gjeldende strategidokumenter.

Saksbehandling

Saksbehandling skjer i henhold til krav i

 • Plan- og bygningsloven
 • Nasjonale og regionale lover, retningslinjer og føringer
 • Overordnede planer (Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Larvik sentrum og Stavern)
 • Andre politiske vedtak

Mål i perioden 2012 - 2020

 • Det skal oppnås en årlig vekst på 1,5 % i befolkningen i Larvik kommune.
 • Langt flere av innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse.
 • Arealplan jobber for vekst og utvikling i Larvik kommune. Ta gjerne kontakt!
Til toppen